چاپگر لیبل نیکیتا مدل : T4
Download
چاپگر صدور فیش نیکیتا مدل : T35
Download
چاپگر صدور فیش Sewoo مدل : T100
Download

چاپگر صدور فیش نیکیتا مدل : T90

نسخه 32 بیتی

نسخه 64 بیتی

راهنمای نصب

راهنمای استفاده از پرت LAN

Download

Download

Download

Download